Kulak Ameliyatları

Kulak Ameliyatları

En sık yaptığımız kulak ameliyatı kulak zarı cerrahisidir. Tıbbı adı “Timpanoplasti”dir. Bu ameliyatın amacı daha önce kulak zarı delinmiş ve kulak zarında perforasyonun deliğin kalıcı olması sebebiyle duyma kaybı oluşmuş hastalara yeni bir kulak zarı yapmaktır. Özel ve titiz bir çalışma gereken ameliyat donanımlı bir hastane, cihalar ve tecrübe gerektirmektedir.