Deviasyon ve Baş Ağrısı

Deviasyon ve Baş Ağrısı

KBB hekimlerinin en sık karşılaştığı sorulardan biri; burun bölme eğriliği (deviasyon) baş ağrısı yapar mı sorusudur? Baş ağrısının sinüzitten kaynaklandığı düşünülür. Ancak yapılan tetkiklerde ve çekilen Paranazal sinüs tomografilerinde baş ağrısı ile sinüzit arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.

Akut sinüzitlerde çok fazla olamamakla birlikte başın ön tarafında ağrı görülebilir. Kronik sinüzitlerde bu ağrıdan çok başta doluluk hissi gibi ifade edilir. Bir KBB hekimi baş ağrısının sinüzitten mi kaynaklandığını araştırırken her zaman bilgisayarlı sinüs tomografisi istemelidir. Bu tetkikin sonunda sinüzit varlığı ayrıntısı ile anlaşılabilir. Ayrıntılı baş ve sinüs bölgesini ince taksim ederek tarayabilen bu grafide aynı zamanda hastaların büyük bir çoğunluğunda septum deviasyonu olduğu tespit edilebilir. Sonuçları değerlendirirken eğer sinüzit varlığı ortaya konamadıysa sıklıkla sorulan soru, eğer bir sinüzit yok ise bu deviasyon baş ağrısına yol açar mı şeklindedir. Bilgisayarlı sinüs tomografisinde sinüsler radyolojik olarak ince kesitler halinde taksim edildiğinden bu kemik eğriliğinin sinüsler ve burun etleri ile olan komşuluğu çok ayrıntılı olarak görülebilir.

Çeşitle merkezlerin yaptığı araştırmalarda burun bölme eğriliğinin sinüs delikleri ve burun etleri ile olan komşulukları ortaya konulduğundan temasa bağlı olarak baş ağrısını tetikleyebilecekleri öne sürülmüş olsa da daha geniş sayılara ulaşan çalışmalarda bunun anlamlı olmadığı ifade edilmiştir.

Deviasyon baş ağrısına neden olmasa da üst solunum yolu enfeksiyonlarında fiziksel olarak sinüs deliklerini tıkayıp daha kolay sinüs enfeksiyonunda yol açabileceği gibi aynı zamanda çok sık olarak burun tıkanıklığına neden olur. Bu yüzden KBB hekimlerinin en sık karşılaştıkları şikayet burun tıkanıklığıdır. Sinüzit zaman zaman baş ağrısı yapabilir ancak septum deviasyonunun baş ağrısı yaptığı kanıtlanamamıştır.